Psichoterapija

« į pradžią

 

Psichoanalitinė (psichodinaminė) psichoterapija – kas tai?

Tai gydymo metodas, paremtas dviejų žmonių tarpusavio sąveika – kliento ir psichoterapeuto.

Teko girdėti legendą apie tai, kaip Dievai nenorėdami žmonėms atskleisti atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus, ilgai svarstė kur juos paslėpti; nei kalnuose, nei jūroje, nei giliai po žeme – nepaslėpsi, žmogus visur atras. Taigi, buvo nutarta paslėpti pačiame žmoguje – ten tikrai niekas neieškos.

Psichodinaminė teorija atskleidžia, kad žmogaus patirtis, įgyta asmenybei augant, nuo pat gimimo yra fiksuojama ir tam tikru pavidalu reiškiasi psichikoje. Asmeninė raida – ne tik ilgas, bet ir sudėtingas procesas. Kad ji vyktų sėkmingai, prieš tai buvęs etapas turi būti praėjęs be didesnių trauminių patyrimų. Mūsų dabartinė savijauta, požiūris į žmones, santykis su aplinka, gebėjimas spręsti konfliktines situacijas, saugumo jausmas - visa tai yra mūsų išgyventos patirties rezultatas.

Motina (ar kitas - pirmasis ir svarbiausias žmogus vaiko vystymesi) yra tas pirmasis ir bene svarbiausias tiltas į gyvenimą, į santykius su kitais žmonėmis, į gebėjimą priimti pasaulį neprarandant savo jausmo. Tai pirmųjų – metų vystymosi užduotis. Motinos kaip veidrodžio vaidmuo vaiko savęs pajautime ir atradime, yra įrodyta daugeliu mokslinių tyrimų. Vaiko vidiniame pasaulyje lyg atspaudai ar „klišė“ išlieka patyrimas, pagal kurio rėmus vėlesniuose etapuose formuojasi santykiai su artimais žmonėmis. Ar jie yra saugūs, patikimi, ilgalaikiai? Gal tai tik epizodinio buvimo kartu išliejos, gal tai patyrimo, kad artimas ryšys per daug pavojingas, atspaudas. O gal tas ryšys yra toks stiprus, kad jame jaučiamės paskendę, lyg praradę savąjį aš, priklausomi nuo kitų sprendimų, nuomonės? Ar ryšiai su kitais žmonėmis yra ilgalaikiai, ar tik trumpi „pasimaitinimai“? „Klišė“ ilgainiui ima ryškėti ir santykyje su psichoterapeutu. Atsiranda galimybė psichoterapeuto pagalba tai pastebėti, ir keisti. Per naują patyrimą keičiasi savijauta su kitais žmonėmis.

Kiekvienas vystymosi tarpsnis kelia tam tikras užduotis. Turi susitaikyti ir priimti tai, kad be tavo poreikių egzistuoja ir šalia esančio žmogaus poreikiai. Per šį patyrimą gimsta asmeninė laisvė spręsti, veikti.

Psichoterapijos procesas – tai lyg šio asmenybės vystymosi kelio pasikartojimas, tik Jūsų pakeleivis - psichoterapeutas. Empatijos pagalba jaučiantis, kur labiausiai skauda. Jam padedant geriau atpažįstate savo emocijas, mintis, lūkesčius, motyvus. Kiekviename raidos etape neišspręstos užduoties našta tampa vis lengvesnė, didėja laisvos energijos kiekis. Didėja aktyvumas, pasitikėjimas savimi, pagerėja savirealizacija.

Kaip vyksta psichoterapija?

Paprastai pirmieji pokalbiai su klientu yra skiriami problemos išsiaiškinimui, asmenybės resursų ir motyvacijos vertinimui, psichoanalitinės psichoterapijos tinkamumo individualiam asmeniui įvertinimui. Numatomas sesijų dažnis, aptariami kiti klausimai. Sesijų trukmė 45-50min. Dažnis - viena ar dvi sesijos per savaitę. Pirmojoje terapijos proceso dalyje yra stiprinamas kliento bendradarbiavimo su psichoterapeutu jausmas, stiprinamos asmenybės pusės, kurių prireiks liečiant ir gilinantis į skausmingus patyrimo aspektus. Vidurinė dalis paprastai apima įvairius gydomuosius mechanizmus, kurių pagalba atsiranda galimybė pamatyti ir perdirbti vidinius konfliktus, kompensuoti raidos procese patirtus deficitus. Paskutinis terapijos etapas – psichoterapijos pabaiga. Tai vėlgi sudėtingas ir įdomus patyrimas, suteikiantis galimybę išgyventi išsiskyrimą.

Kiek ilgai tai turi tęstis?

Psichoterapijos trukmę apsprendžia užsibrėžti tikslai, pasirinktas terapijos gylis. Palaikomoji ar į problemą orientuota terapija gali trukti tiek kiek tęsis krizė, privertusi žmogų ieškoti pagalbos. Atskleidžiamoji (jau kiek aprašyta prieš tai buvusiame skyrelyje), tęsiasi kelis metus. Tokiu atveju trukmę apspręsti nėra lengva, kaip ir nėra paprasta nustatyti subtiliausius asmenybės niuansus, su kuriais susiduriama terapijos procese ir kurie įtakoja terapijos trukmę. Čia tiktų posakis, kad geri ir gilūs dalykai vyksta lėtai.

Ar tai yra konfidencialu?

Konsultacijos ir psichoterapija, klientui pageidaujant vyksta anonimiškai. Psichoterapeuto etika reikalauja tiek kliento asmenybę, tiek viską apie ką bus kalbama psichoterapijos procese laikyti visiškai konfidencialia informacija. Psichoterapeutas turi teisę konsultuotis ir aptarti paciento gydymo klausimus su kitu psichoterapijos specialistu. Tai vadinama supervizijomis, kurios taip pat vyksta visiškai konfidencialiai.